SISTE NYTT

Til våre forbindelser Staten ved Landbruksdepartementet har bestemt seg for å selge Staur Gård AS. Vi som er tilknyttet Staur Gård med driftsansvaret opplever at det er et stort potensiale …