Møterom

Konferansesalen

En av låvene på gården er bygd om til et moderne konferanselokale. Utsikt over dammen og Mjøsa.

Oppusset våren 2013.

UTSTYR:

Projektor
Lerret
CD/DVD/VHS spiller
Flippover
Tavler
Overhead
TV

KAPASITET: 

U-bord: 30
Skoleoppsett: 48
Teateroppsett: 60

Kornrådet

Her henger historien bokstavelig talt på veggene. Egen sittegruppe i tillegg.

UTSTYR:

TV
HDMI
VGA
Flippover

KAPASITET: 

I-U bord: 8
Teateroppsett: 10

Halmrommet

Vårt østvendte møterom med inspirasjon fra gårdens forsøksvirksomhet gjennom flere år. Lyst og åpent rom.

UTSTYR:

Projektor
Lerret
Flippover

KAPASITET: 

I-bord: 14
Teateroppsett: 20

Bestyrerboligen

Et flott, lyst rom med bonderokokkomøbler og god, lun atmosfære som kan danne rammen for diskusjoner og nytenkning.

UTSTYR:

Projektor
Lerret
Flippover
Whiteboard

KAPASITET: 

Ovalt bord I: 20 // 2 grupperom
Salonger: 8 + 12 i spisekjøkkenet